Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності інформації та захисту персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації і персональних даних, які Інтернет-магазин Norfin-Shop, що знаходиться за адресою https://www.norfin-shop.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину» (далі - Адміністрація сайту) -співробітники, керуючі сайтом і діючі від імені інтернет-магазина Norfin-Shop, які здійснюють обробку персональних даних і визначають мету їх обробки.

1.1.2. «Персональні дані» - різна інформація та/або її частина, яка відноситься прямо або опосередковано до суб’єкта персональних даних.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину Norfin-Shop» - особа, яка має доступ до cайту за допомогою мережі Інтернет і використовує cайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Якщо Користувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, він повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які передає Користувач Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності зобов’язує Адміністрацію сайту інтернет-магазину не розголошувати персональні дані, які Користувач надає під час реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину Norfin-Shop, та включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача, контактний номер телефону, e-mail, адреса доставки Товару.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Адміністрація сайту використовує персональні дані Користувача для ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, і для оформлення замовлення і доставки Товару.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для реєстрації на сайті інтернет-магазину Norfin-Shop та/або для оформлення і доставки Товару.

5.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

5.2.1. використовувати отриману інформацію виключно з метою реєстрації на сайті інтернет-магазину Norfin-Shop та/або оформлення замовлення і доставки Товару.

5.2.2. Забезпечити конфіденційність інформації, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.